Material per emparrar

Pals de fusta, Pals metàl.lics, fil ferro triple galvanitzat, Tensors, accessoris d’emparrat

A Agro-Cevipe disposem de tot el material necessari per a realitzar emparrats. Perfils metàl·lics, pals de fusta, filferro, ceps, oliveres, regs i altres accessoris per a l’emparrat, tots ells amb qualitat garantida.

A més, disposem dels recursos suficients per oferir tot tipus de serveis per a l’agricultura, especialment, en plantació i emparrat de vinya i olivera.

Visita qualsevol punt Agro-Cevipe i t’informarem.